Protokoll utskottssammanträde 2008/09:54

Finansutskottets protokoll 2008/09:54

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:54

 

DATUM

2009-06-11

TID

09.00–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen informerade om planeringen för utlåtande 2008/09: FiU42 Finansiell tillsyn som kommer att debatteras i kammaren den 23 juni.

 

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU20.

Utskottet beslutade enligt förslaget efter vissa justeringar.

 

Fyra reservationer anmäldes mot utskottets förslag om

- Riktlinjer för den ekonomiska politiken, punkt 1 (s) (v) (mp).
- Särskilda satsningar på ungdomar, miljöfordon och ROT-avdrag, punkt 2

(s, v, mp)

 

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till kl 14.00 samma dag.

 

§ 4

Vårtilläggsbudget 2009 (FiU21)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU21.

Utskottet beslutade enligt förslaget efter vissa justeringar.

Sex reservationer och tre särskilda yttranden anmäldes mot utskottets förslag om

- Kapitaltillskott till Swedfund, punkt 5 (v)

- Användning av anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden,

punkt 6 (v)

- Försäljning av aktier i Nord Pool ASA, punkt 11 (s, v, mp)

-Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag,

punkt 18 (s)

- Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag,

punkt 18 (v)

-Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag,

punkt 18 (mp)

Särskilda yttranden

-Skatteverket samt arbetsmarknadspolitiken (s)

-Arbetsmarknadspolitiken (v)

- Försäljning av en del av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun, punkt 16 (s)

 

Tid för inlämnande av reservationerna och yttrandena fastställdes till kl 18.00 samma dag.

 

§ 5

Års redovisning för staten (FiU26)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU26.

Utskottet beslutade enligt förslaget.

En reservation anmäldes av (s)

 

Tid för inlämnande av reservationen fastställdes till kl 14.00 samma dag

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

11/6 kl 09:00

§ 1-5

 

 

 

N

V

 

 

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.