Protokoll utskottssammanträde 2008/09:5

Justitieutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5      

DATUM

Tisdagen den 21 oktober 2008

TID

kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1    Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 14 oktober 2008.

         

§ 2    Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen.

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:JuU8, vilket härefter justeras.

 

§ 3   Dataskyddsrambeslutet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:16 Godkännande av dataskyddsrambeslutet (JuU7).

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.
 

§ 4    Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:19 Sveriges antagande om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder (JuU10).

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.
         

§ 5    Rambeslut om utevarodomar
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:20 Sveriges antagande av rambeslut om utevarodomar (JuU9).

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6    EU-frågor
Inkomna EU-dokument anmäls, se bilaga 2.

§ 7    Inkomna skrifter
Inkomna skrifter anmäls, se bilaga 3.

 

§ 8    Övriga frågor
Under allmänna motionstiden 2008/09 har utskottet tagit emot 277 motioner (531 yrkanden).

§ 9    Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 28 oktober kl. 11.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

Virpi Torkkola

 

JUSTERAT

 

 

Den 28 oktober 2008

 

 

Thomas Bodström

 

 

Bilaga/or

1               Närvaro- och voteringsförteckning

2               EU-dokument

3               Inkomna skrifter

 

JUSTITIEUTSKOTTET                 NÄRVAROFÖRTECKNING       Bilaga 1          

                                                                        till protokoll

                                                                        2008/09:5

 

 

§

1

 §

2-9

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bodström (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd), 1:e vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose-Marie Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   N = Närvarande           x = ledamöter som deltagit i handläggningen

            V = Votering                 o = ledamöter som härutöver varit närvarande

Förteckningen uppdaterad 2008-06-09          

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.