Protokoll utskottssammanträde 2009/10:10

Justitieutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10    

DATUM

Tisdagen den 1 december 2009

TID

kl. 10.30-11.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1    Motioner utan anslagseffekt för budgetåret 2010
Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3 (JuU1).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 2    Uppföljningsgruppens arbete
Uppföljningsgruppen informerade om gruppens arbete.

§ 3    Inkomna skrifter
Inkomna skrifter anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 4    Utredningen Kriminalvårdens effektivitet
Överåklagare Mats Åhlund, särskild utredare, och Johan Sørensson sekreterare i utredningen, informerade.

§ 5    Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 8 december 2009 kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

Virpi Torkkola

 

JUSTERAT

 

 

Den 8 december 2009

 

 

Thomas Bodström

 

 

 

Bilaga/or

1               Närvaro- och voteringsförteckning

2               Inkomna skrifter

JUSTITIEUTSKOTTET                 NÄRVAROFÖRTECKNING       Bilaga 1          

                                                                        till protokoll

                                                                        2009/10:10

 

 

§

1-3

§

4-6      

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bodström (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd), 1:e vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

-

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   N = Närvarande           x = ledamöter som deltagit i handläggningen

            V = Votering                 o = ledamöter som härutöver varit närvarande

Förteckningen uppdaterad 2009-12-01