Protokoll utskottssammanträde 2009/10:26

Kulturutskottets protokoll 2009/10:26

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26

 

DATUM

Torsdagen den 3 juni 2010

TID

Kl. 10.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2009/10:25 av den 27 maj 2010.

 

 

§ 2

Information

 

Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare, informerade om de frågor inom kultur-, medie- och idrottspolitiken som avhandlats inom EU under det spanska ordförandeskapet och som väntas bli aktuella under höstens belgiska ordförandeskap. Vidare redovisades regeringens fakta-promemoria med anledning av kommissionens grönbok Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn KOM (2010)183.

 

 

§ 3

Föredragning och preliminär ställning – KrU14

 

Utskottet behandlade kommissionens grönbok Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn KOM (2010)183.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Uppvaktning

 

Företrädare för TeaterAlliansen ordförande Lars Edström, huvudansvarig för förmedlingsarbetet Saeed Hooshidar, verksamhetsansvarig Lotta Zacharias samt skådespelarna Anki Larsson och Björn Wahlberg, informerade om sin verksamhet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Informationsmaterial överlämnades (dnr 140-2286-09/10).

 

 

§ 5

Föredragning och preliminär ställning – KrU15

 

Utskottet behandlade uppskovsbetänkande med anledning av att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till nästa valperiod.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.


 

 

 

§ 6

Arbetsplanen

 

Kanslichefen informerade om ändringar i arbetsplanen för återstoden av våren 2010.

 

Utskottet antog det reviderade förslaget till arbetsplan för återstoden av våren 2010 (bilaga 2).

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 juni 2010 kl. 10.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Arbetsplan

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2009/10:26

                                                                 §§

1–2

3–4

5–7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nylander, Christer (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bouveng, Helena (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrén, Gunnar (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.