Protokoll utskottssammanträde 2009/10:3

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:3

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3

 

DATUM

2009-10-22

TID

08.30-08.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny ledamot

Ordförande hälsade Lars Hjälmered (m) välkommen som ny ledamot i utskottet.

§ 2

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 15 oktober 2009 justerades.

 

§ 3

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt motioner från allmänna motionstiden 2009.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 november 2009 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 3 november 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:3

 

§ 1-2

 § 3

§ 4-5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

-

 

-

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.