Protokoll utskottssammanträde 2009/10:40

Näringsutskottets protokoll 2009/10:40

NÄRINGSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40

 

DATUM

2010-06-03

TID

09.30-09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 39.

 

§ 2

Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:148 om företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning och motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:NU25 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid punkt 2 av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:202 om auktorisation och tystnadsplikt för patentombud.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:NU20 justerades.

 

§ 4

Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Återrapport från OECD-möte i Paris

 

Utskottet fick återrapport av Maria Plass från OECD-mötet i Paris den 26–27 maj.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2010-06-15

 

 

Carl B Hamilton


 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:40

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering                                  o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.