Protokoll utskottssammanträde 2009/10:5

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:5

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5

 

DATUM

2009-10-22

TID

09.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

1 §

Information från Skolverket

 

Generaldirektör Per Thullberg, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Staffan Lundh, enhetschef Tommy Lagergren och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade om dels nationella prov, dels segregering och skolresultat.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:4.

 

3 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 15 Studiestöd [FPM-UbU2] jämte motioner.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Gymnasieskolan [FPM-UbU1:6] jämte motioner.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 12 november 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2009/10:5

 

1 §

2-4 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.