Protokoll utskottssammanträde 2009/10:5

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:5

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5

 

DATUM

2009-11-10

TID

11.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Miljödepartementet

Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson med medarbetare, Miljödepartementet, informerade om implementeringen av vattendirektivet.

 

§ 2

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 3 november 2009 justerades.

 

§ 3

Justering av utlåtande

Utskottet upptog till fortsatt behandling Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Förslag till utlåtande 2009/10:MJU4 Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken justerades med vissa ändringar.

 

1 särskilt yttrande anmäldes (mp).

 

§ 4

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt motioner från allmänna motionstiden 2009.

 

Utskottet beslutade att, under förutsättning av berört utskotts medgivande, överlämna följande motion till konstitutionsutskottet:

 

2009/10:MJ277 av Gunvor G. Ericson m.fl. (mp).

Förslag till betänkande 2009/10:MJU10 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m. justerades.

 

§ 5

Övertagande av motion

Utskottet beslutade att från näringsutskottet överta motion
2009/10:MJ474 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 4.

 


 

§ 6

Besök av franska parlamentariker

Utskottet beslutade att Carina Ohlsson (s), Lars Hjälmered (m), Jan-Olof Larsson (s), Aleksander Gabelic (s) och Jacob Johnson (v) representerar utskottet vid ett möte med franska parlamentariker den 19 november 2009 för diskussioner inför klimatmötet (COP-15) i Köpenhamn.

 

§ 7

Uppvaktning

Utskottet beslutade att ta emot Sveriges Grisföretagare med anledning av situationen inom grisnäringen torsdagen den 26 november 2009.

 

§ 8

Sammansättningen i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Utskottet beslutade att uppföljnings- och utvärderingsgruppens sammansättning ska förändras på följande sätt:

 

Bo Bernhardsson (s) ersätter Jan-Olof Larsson (s)

Jacob Johnson (v) ersätter Wivi-Anne Johansson (v).

 

§ 9

Förfrågan från brittiska ambassaden

Anmäldes en förfrågan från brittiska ambassaden om intresse för deltagande i en arbetslunch torsdagen den 19 november 2009 på temat klimatsäkerhet.

 

Utskottet beslutade att hänskjuta frågan till presidiet.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 november 2009 kl 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Katharina Wahl

 

Justerat den 17 november 2009

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:5

 

§ 1

§§ 2-10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

-

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.