Protokoll utskottssammanträde 2009/10:7

Skatteutskottets protokoll 2009/10:7

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7

 

DATUM

2009-11-10

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades, efter ett tillägg i § 3, protokoll 2009/10:6.

 

§ 2

Inkomna handlingar, m.m.

Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2.

 

Utskottet beslutade att inte ta emot någon uppvaktning av Norrbottens Frihandelsparti angående införsel av mineralolja.

 

§ 3

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:19.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU14.

Anmäldes särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 11 november kl. 10.00.

 

§ 4

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:26.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU19.

Anmäldes särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 11 november kl. 10.00.

 

§ 5

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:25.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU20.

Anmäldes särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 11 november kl. 10.00.

 

§ 6

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:1, utgiftsområde 3, och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU1.

Anmäldes reservationer och särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast torsdagen den 12 november kl. 15.00.

 

 


 

§ 7

Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov

Fortsattes behandlingen av redogörelse 2008/09:RRS24.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU3.

 

§ 8

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Föredrogs proposition 2009/10:36 och Skr. 2008/09:224.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Föredrogs proposition 2009/10:33 och motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Det nya punktskattedirektivet

Föredrogs proposition 2009/10:40.

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Övrigt

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 november kl. 10.00 och inleds med information i anslutning till proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning av Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting.

Direkt efter sammanträdet tar delegationen emot en uppvaktning av Svensk Energi, VD Kjell Jansson, angående prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010.

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:7

 

 

§ 1–7

§ 8–

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-10-16

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.