Protokoll utskottssammanträde 2010/11:40

Näringsutskottets protokoll 2010/11:40

 

 

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40

 

DATUM

2011–06–16

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:39.

 

 

§ 2

Information från Justitiedepartementet

 

a) Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan workds) (KOM(2011) 289)

 

b) Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Adrian Engman, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till förordning om EU:s observatorium angående varumärkesförfalskning och piratkopiering (KOM (2011) 288).

 

Vid besöket närvarade även ämnesråden Kristina Holmgren, Stefan Johansson och Annika Malm, Justitiedepartementet.

 

 

§ 3

Subsidiaritetsprövning

 

Behandlades fråga om eventuell subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan works) (KOM(2011) 289).

Under förutsättning att förslaget senare kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Subsidiaritetsprövning

 

Behandlades fråga om eventuell subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om europeisk standardisering (KOM(2011) 315).

Under förutsättning att förslaget senare kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

 

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett subsidiaritetsärende.

 

 

§ 6

Återrapport från Eureka-konferens i Jerusalem

                     

Utskottet fick återrapport av Hans Rothenberg och Eva Flyborg från Eureka-konferens i Jerusalem den 30 och 31 maj.

 

 

§ 7

Fördjupad studie av området eHälsa

 

Utskottet diskuterade frågor kring den tidigare beslutade studien av området eHälsa.

 

 

§ 8

Utskottets sammanträdestider på torsdagar

 

Utskottet beslutade att utskottets sammanträden på torsdagar även fortsättningsvis ska inledas kl. 10.00.

 

 

§ 9

Protokollsjustering

 

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

 

 

§ 10

Inbjudan till interparlamentariskt möte om finanskrisen

 

Utskottet informerades om inbjudan till interparlamentariskt möte om finanskrisen i Warzawa den 24 och 25 juli.

Utskottet beslutade att preliminärt delta.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 1 juli 2011

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:40

 

§ 1

§ 2a)

§ 2b)-4

§ 5

§ 6-10

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (MP), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Åhman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wickberg (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.