Protokoll utskottssammanträde 2011/12:21

Skatteutskottets protokoll 2011/12:21

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21

 

DATUM

2012-05-08

TID

10.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget och dess effekter

Skatteutskottet och finansutskottet inhämtande information med anledning av jobbskatteavdraget och dess effekter.

 

Anföranden hölls av: Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, bitr. chef, professor Anders Forslund,  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), prognoschef Jesper Hansson, Konjunkturinstitutet (KI), samhällspolitisk chef Roger Mörtvik, TCO och chefsekonom Lena Hagman, Almega.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

Vid protokollet

 

Lotta Sköldberg

 

 

Justeras den 22 maj 2012

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:21

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Munkhammar (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (FP) extrasuppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2012-05-03