Protokoll utskottssammanträde 2011/12:30

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:30

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30

 

 

DATUM

2012-05-22

TID

11.00–12.10

 

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Information

Generallöjtnant Göran Mårtensson åtföljd av brigadgeneral
Mats Engman och överstelöjtnant Claes Isoz från Försvarsmakten informerade om försvarets logistik.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Information

Generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av Dan Averstad från Försvarets materielverk (FMV) och Mikael Wiklund från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) informerade om försvarets logistik.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:84.
Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:FöU8.

 

MP- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden och
V-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:29.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

         Kanslichefen meddelade att ett brev från den irakiska ambassaden i Stockholm inkommit till riksdagen och delgivits utskottet.

         Kanslichefen meddelade att den japanska ambassadören besöker utskottet tisdagen den 29 maj för att informera inför Japanresan i höst. Kansliet återkommer om klockslag.

         Kanslichefen påminde de ledamöter som ska åka till Indien i höst att ansöka om visum.

 

§ 6

Rapporter

Ordförande Peter Hultqvist (S) återrapporterade från ett besök hos Livgardet.

 

Anna-Lena Sörenson (S) och Clas-Göran Carlsson (S) återrapporterade från ett besök hos Hemvärnet.

 

Johan Forssell (M) återrapporterade att M-ledamöterna besökt förband i Boden, Luleå och Arvidsjaur.

 

§ 7

Beslut om att delta i internationellt seminarium
Utskottet beslutade att Stefan Caplan (M) och

Anna-Lena Sörenson (S) får delta i ett Natoseminarium i Bryssel

den 11-13 juni 2012. Resorna finansieras med utskottets budget för internationella konferenser.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 24 maj

kl. 11.00. Obs tiden!

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Svensson

 

 

Justeras            2012-05-24

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:30

 

§ 1-3

4-8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.