Protokoll utskottssammanträde 2012/13:28

Civilutskottets protokoll 2012/13:28

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28

 

DATUM

2013-04-16

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:27.

 

 

§ 2

Överläggning med regeringen

 

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdags­ordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslag

till förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden KOM(2011) 126 och förslag till förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden KOM(2011) 127.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Överläggning med regeringen

 

Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren Magnus Graner samt tjänstemän från Justitiedepartementet, rörande förslag till förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden KOM(2011) 126 och förslag till förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden KOM(2011) 127.

 

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Justitiedepartementet (dnr 1710-2012/13). Se bilaga 2.

 

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Informationsmöte

 

Utskottet beslutade att ett informationsmöte med Sveriges Kommuner och Landstig (SKL) ska äga rum onsdagen den 12 juni kl. 14.00–16.00.

 


 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 18 april 2013

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:28

 

§ 1–5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Eriksson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bino Drummond (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder  (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande