Protokoll utskottssammanträde 2012/13:36

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36

 

DATUM

2013-06-18

TID

08.00–08.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information om EU-förslag om Copernicus-programmet

 

Departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, informerade om Copernicus-programmet.

 

2 §

EU-förslag om Copernicus-programmet

 

Inför eventuell kommande subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 312 diskuterades utskottets preliminära ställningstagande.

 

3 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:35.

 

4 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

 

5 §

Ny bibliotekslag (UbU4y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till kulturutskottet över proposition 2012/13:147 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2012/13:UbU4y.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

6 §

Studiemedel i en globaliserad värld (2013/14:UbU3)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:152 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

7 §

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (2013/14:UbU4)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:163 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Projekt om uppföljning av högskolan

 

Med anledning av det av utskottet tidigare (2013-04-25, prot. 2012/13:29) beslutade uppföljningsprojektet om högskolan beslutade utskottet att uppdra åt riksdagsförvaltningen att ingå ett avtal med Aarhus Universitet (AU) i enlighet med en projektplan daterad
2013-06-03.

 

Utskottet delegerade rätten att fatta nödvändiga beslut under projektets gång till utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras onsdagen den19 juni 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:36

 

1 §

2-8 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

-

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.