Protokoll utskottssammanträde 2012/13:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:8

 

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8

 

DATUM

2013-06-04

TID

12.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information

Kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Joakim Vaverka och departementssekreterare Maria Åkerlund de Francisco, samtliga från utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av kansliråd Ingrid Ullbors Hägg, ämnesråd Magnus Bergman och departementssekreterare Joakim Niklasson, samtliga från försvarsdepartementet, samt generalmajor Dennis Gyllensporre åtföljd av överste Jacob Hahr och överstelöjtnant Erik Preutz, samtliga från Försvarsmakten, informerade om svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen delgav ledamöterna ett förslag till planering för den fortsatta beredningen av prop. 2012/13:173.

 

 

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 juni 2013 kl. 14.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                          Rikard Sandart

 

Justeras               2013-06-13

 

                           Cecilia Widegren (M)

 

 

 

 

 


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:8

 

§ 1

§ 2–3

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.