Protokoll utskottssammanträde 2012/13:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9

DATUM

2013-06-13

TID

14.00–14.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:8.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)

Utskottet behandlade proposition 2012/13:173 och motion. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UFöU4.

SD-ledamoten anmälde reservation.

§ 3

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Rikard Sandart

Justeras 2013-06-18

Urban Ahlin (S)


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:9

§ 1–3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

Peter Hultqvist (S)

O

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

Urban Ahlin (S), ordf.

Christian Holm (M)

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Tommy Waidelich (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Rådberg (MP)

Desirée Pethrus (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Mats Johansson (M)

Kent Härstedt (S)

Anders Hansson (M)

Carin Runeson (S)

Ulrik Nilsson (M)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Stefan Caplan (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Christer Winbäck (FP)

O

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

O

Kenneth G Forslund (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

Bodil Ceballos (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Söder (SD)

O

Hans Linde (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.