Protokoll utskottssammanträde 2013/14:16

Justitieutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16

DATUM

2014-02-18

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:15.

§ 2

Straffrättsliga frågor (JuU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utskottsinitiativ om översyn av våldtäktsbrottet (JuU37)

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU37.

MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.

§ 4

Processrättsliga frågor (JuU16)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2013.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 20 februari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 20 februari 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:16

§ 1-6

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

-

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

-

Anna Wallén (S)

-

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

X

Maria Ferm (MP)

X

Caroline Szyber (KD)

-

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

X

SUPPLEANTER

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

Mattias Jonsson (S)

X

Pia Hallström (M)

O

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

X

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

X

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

Stefan Svanström (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2013-09-26

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.