Protokoll utskottssammanträde 2013/14:20

Civilutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20

DATUM

2014-03-13

TID

9.30-9.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:19.

§ 2

Planering och byggande (CU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU10.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde
reservationer. MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde särskilda
yttranden.

§ 3

Fastighetsrätt (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU18.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. S- och

V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning (CU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:58.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU21.

§ 5

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån (CU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:44.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU15.

§ 6

Inkomna EU dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.


§ 7

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 20 mars 2014 kl. 9.30.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 20 mars 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:20

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

Oskar Öholm (M)

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

Carina Ohlsson (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

Jonas Gunnarsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

X

Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417

Yilmaz Kerimo (S)

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Marianne Berg (V)

O

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

Lars Eriksson (S)

O

Bino Drummond (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140314

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 140403

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

X

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Karin Östring Bergman (C)
ers. t.o.m. 140403

O

Helén Andersson (C)
ers. t.o.m. 140417

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.