Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Civilutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-03-20

TID

9.30-9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:20.

§ 2

Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (CU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:71 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU23.

SD- ledamoten anmälde en reservation.

§ 3

Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (CU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:79 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU24.

S-, MP- och V- ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Konsumenträtt (CU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Återvändardagen

Ledamöterna Eva Bengtson Skogsberg (M) och Bino Drummond (M) anmälde att de avser att delta i återvändardagen onsdagen den 2 april 2014 kl. 14.30-15.15.

§ 6

Internationell konferens

Utskottet beslutade att Jan Lindholm (MP) ska delta i the Seventh session of the World Urban Forum i Medellin, Colombia den 5-11 april 2014.

§ 7

Inkomna EU dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckningen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 27 mars 2014 kl. 9.30.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 27 mars 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:21

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

Oskar Öholm (M)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

Carina Ohlsson (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Katarina Köhler (S)

X

Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417

Yilmaz Kerimo (S)

X

Jessika Vilhelmsson (M)

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Marianne Berg (V)

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Bino Drummond (M)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140417

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 140403

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Karin Östring Bergman (C)
ers. t.o.m. 140403

X

Helén Andersson (C)
ers. t.o.m. 140417

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.