Protokoll utskottssammanträde 2013/14:24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24

DATUM

2014-03-04

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordförande hälsade Björn Söder (SD) välkommen som ny suppleant i utskottet.

§ 2

En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (MJU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till näringsutskottet över KOM (2014) 15.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:MJU3y.

S-, MP-, SD-, och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 mars 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 mars 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:24

§ 1

§ 2

§ 3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

-

-

-

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

-

-

-

Anita Brodén (FP)

-

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Roger Tiefensee (C)

-

-

-

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Christer Akej (M)

X

X

X

Helena Leander (MP)

X

X

X

Irene Oskarsson (KD)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

-

-

-

Jens Holm (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Lolo Lindström (M)

X

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

X

X

-

Kew Nordqvist (MP)

O

O

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

X

X

-

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.