Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

2014-03-27

TID

09.30-10.35
14.00-15.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Situationen i Ukraina

Utrikesråd Torbjörn Sohlström och departementsråd Therese Hydén från Utrikesdepartementet informerade försvarsutskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Sveriges insatser i Afghanistan – det civila perspektivet

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Tanja Rasmusson, ambassadör Niclas Trouvé, utrikesråd Ann-Sofie Nilsson, kansliråd Annelie Almkvist och departementssekreterare Roger Karlsson från Utrikesdepartementet och Anja Glavinic Jones från Försvarsdepartementet informerade försvarsutskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Sveriges insatser i Afghanistan – det civila perspektivet

Generalsekreterare Anna-Karin Johansson och biståndschef Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommittén, informerade försvarsutskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 3 april kl. 09.00.

Vid protokollet

Justeras – 2014-04-03

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:25

§ 1

§ 2

§ 3-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Abdirizak Waberi (M)

O

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

O

O

O

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

O

O

Bodil Ceballos (MP)

O

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

O

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande