Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

Torsdagen den 27 mars 2014

TID

10.00 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa

Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om Riksrevisionens rapport Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa.

2.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:25.

3.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde om Nordiskt forum – New Action on Women´s Rights i Malmö 12-15 juni 2014. Anmälan om deltagande till Maja Sjöstedt.

4.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

5.

Övriga frågor

Datum för avslutningsfest bestämdes till den 11 juni 2014.

6.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 3 april kl. 10.00

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:26

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

X

Raimo Pärssinen (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

O

Kerstin Nilsson (S)

Lotta Finstorp (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.