Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

Tisdagen den 29 april 2014

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet

Kanslirådet Karin Söderberg, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet.

2.

Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande

Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över

proposition 2013/14:191 och motioner.

Ärendet bordlades.

3.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

4.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser med dnr 1812-2013/14 och 1970-2013/14.

5.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

6.

7.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 6 maj kl. 11.00.

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Ylva Johansson


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

X

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

X

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

O

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

X

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

X

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.