Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Socialutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-04-08

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:29 och 2013/14:30

§ 2

Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor (SoU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:87 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU21.

§ 3

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Anders Milton, särskild utredare, informerade utskottet om arbetet i utredningen samt om den rapport som lämnats. Deltagarlista bifogas som bilaga 2.

§ 4

Arbetsplanen

En uppdaterad arbetsplan för veckorna 15-17 anmäldes och bifogas protokollet som bilaga 3.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 april 2014
kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 10 april 2014

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2013/14:31

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

Lena Hallengren (S), vice ordf.

X

Saila Quicklund (M)

X

Margareta B Kjellin (M)

X

Christer Engelhardt (S)

X

Helena Bouveng (M)

Ann Arleklo (S)

X

Isabella Jernbeck (M)

X

Lennart Axelsson (S)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

O

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Gunnar Sandberg (S)

X

Rickard Nordin (C)

X

Agneta Luttropp (MP)

X

Anders Andersson (KD)

Per Ramhorn (SD)

X

Eva Olofsson (V)

X

SUPPLEANTER

Metin Ataseven (M)

X

Meeri Wasberg (S)

X

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Kent Härstedt (S)

Ellen Juntti (M)

Christina Zedell (S)

Thomas Finnborg (M)

Kurt Kvarnström (S)

Barbro Westerholm (FP)

X

Shadiye Heydari (S)

Ola Johansson (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

O

Katarina Brännström (M)

Jonas Eriksson (MP)

Magnus Sjödahl (KD)

X

Johnny Skalin (SD)

Rossana Dinamarca (V)

Roza Güclü Hedin (S)

Gunilla Svantorp (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ismail Kamil (FP)

Solveig Zander (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Susanna Haby (M)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Annika Eclund (KD)

Åsa Torstensson (C)

EXTRA SUPPLEANTER

Helén Andersson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande