Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

Torsdagen den 8 maj 2014

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (AU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2013/14:191 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:AU6y

S- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

2.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)

Ordföranden Ingrid Burman informerade om Handikappförbundens syn på proposition 2013/14:198.

3.

Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. (AU9)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

4.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

5.

Kanslimeddelanden

Ingenting förekom under denna punkt.

6.

7.

8.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.


Nästa sammanträde

Tisdagen den 13 maj kl. 11.00

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

X

Raimo Pärssinen (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

X

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

O

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

O

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.