Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Trafikutskottets protokoll 2013/14:33

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-05-27

TID

Kl. 09.00 – 09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet
den 5 juni.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 3

Järnvägspolitiska frågor (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:201 och motioner.

§ 4

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-06-03

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:33

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

O

X

Monica Green (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

O

O

O

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Lars Johansson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Siv Holma (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

O

X

O

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

Annika Lillemets (MP)

O

O

O

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


TRAFIKUTSKOTTET

2014-05-27

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:33

Inkomna skrivelser 2013/14

Utsända inför sammanträdet

Vänsterparkering – är det tillåtet?
Privat person

RD 2084-2013/14

Transportstyrelsens handläggning av körkortstillstånd
Privat person, Sollefteå
RD 2101-2013/14

Synpunkter på prop. 2013/14:223 Redovisnings-centraler för taxi
Svenska Hyrverksföreningen
RD 2134-2013/14

Möjligheten till undantag från taxameterkravet behövs
Stockholms Handelskammare
RD 2162-2013/14

Stryp inte möjligheten för nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller och färre utsläpp
Uber Sweden AB
RD 2163-2013/14

Bilkörning och droger
Claes Sjöberg, Överläkare
RD 2164-2013/14

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.