Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-09-17

TID

10.00–13.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Lars Franzén från protokollskansliet fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd

Utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson åtföljd medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön

Utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet och chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön

ÖB general Sverker Göranson åtföljd av åtföljd medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

FOI:s verksamhet

Ställföreträdande generaldirektör Anna-Lena Österborg åtföljd av medarbetare från Totalförsvarets forskningsinstitut informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.


Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-09-17

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:34

§ 1- 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

X

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

O

O

Eva Sonidsson (S)

X

X

Abdirizak Waberi (M)

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

O

O

X

X

Kenneth G Forslund (S)

O

O

O

O

O

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

O

O

O

O

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

O

O

O

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

O

O

O

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.