Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-06-12

TID

08.00–08.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ministerrådsmöte, sociala frågor (EPSCO)


Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, rapporterade från möte i EPSCO-rådet den 10 mars 2014 och från det informella mötet (EPSCO) den 29–30 april 2014.

§ 2

Den europeiska planeringsterminen 2014: Bidrag till Europeiska rådet

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerade utskottet om bl.a. landspecifika rekommendationer på sysselsättningsområdet och om resultattavlan med sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer.

§ 3

EU:s/EMU:s sociala dimension

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerade utskottet om Europa 2020-strategins sociala dimension.

§ 4

Övrig EU-fråga


Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerade om generaladvokatens yttrande till EU-domstolen i mål nr C-333/13.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

§ 6

Kanslimeddelanden

Anmäldes ett utkast till plan för utskottets arbete hösten 2014.


Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:34

§ 1

§ 2–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

X

X

Hans Backman (FP)

X

X

Shadiye Heydari (S)

X

X

Solveig Zander (C)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

O

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP)

Roger Lamell (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.