Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

Torsdagen den 5 juni 2014

TID

10.00 – 10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid?

Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om rapporten Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid?

2.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:198 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU8

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

MP-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

3.

4.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:34.

Kanslimeddelanden

Ledamöterna ombads att besvara en enkät som kansliet skulle skicka ut.

5.

Internationella möten och inkommande besök

Jessica Polfjärd (M) och Ann-Christin Ahlberg (S) informerade om de internationella besöken från Bremen, Mongoliet och Bosnien.

6.

7.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 12 juni kl. 08:00

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:35

1

2–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

X

Ylva Johansson (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Raimo Pärssinen (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Christer Nylander (FP)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

X

X

Hanif Bali (M)

Mehmet Kaplan (MP)

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

O

Mattias Karlsson (SD)

X

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

O

X

Christina Höj Larsen (V)

O

O

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.