Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Trafikutskottets protokoll 2013/14:35

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014-06-05

TID

Kl. 10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:34.

§ 2

Taxifrågor (TU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:223 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU18.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Järnvägspolitiska frågor (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:201 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU19.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m. (TU20)

Utskottet behandlade skrivelserna 2012/13:131 och 2013/14:233 samt motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Samhällsekonomiska analyser

Utskottet informerades av forsknings- och framtidsarbetsgruppens studie om samhällsekonomiska analyser.

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 08.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-06-12

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:35

§ 1-4

§ 5-7

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

X

Monica Green (S)

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Lars Johansson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

Stina Bergström (MP)

X

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Siv Holma (V)

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Christer Akej (M)

X

X

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

O

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


TRAFIKUTSKOTTET

2014-06-05

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:35

Inkomna skrivelser 2013/14

Utsända inför sammanträdet

Vägen mellan Arjeplog och Arvidsjaur

Privat person, Luleå
RD 975-2013/14

Tågstopp nu igen
Privat person
RD 2192-2013/14

Ja

Ja

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.