Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36

DATUM

Torsdagen den 12 juni 2014

TID

08.00 – 08.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.(AU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:104 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU9

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

S- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

2.

Subventionerande anställningar för nyanlända (AU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:199 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU10

S-, V- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

3.

4.

Beredningsfrågor inför ev. EU-ärenden under sommaren

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en eventuellt kommande subsidiaritetsprövning.

Den europeiska planeringsterminen 2014: Förslag till landsspecifika rekommendationer m.m.

Statssekretaren Christina Ramm-Ericson informerade om de landsspecifika rekommendationerna m.m.

5.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:35.

Utskottet beslutade att ordföranden får justera protokollet från dagens sammanträde.

6.

7.

8.

9.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse samt påminde om enkäten.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt

Nästa sammanträde

Tid för ett eventuellt kommande sammanträde meddelas senare.

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:36

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

Ylva Johansson (S)

Maria Plass (M)

Raimo Pärssinen (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

X

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

O

Ann-Christin Ahlberg (S)

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

X

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

X

Göran Lindell (C)

X

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.