Protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014-06-04

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Miljöråd 12 juni 2014

Miljöminister Lena Ek med medarbetare lämnade information inför Miljörådet den 12 juni 2014.

§ 2

Information om avgående grekiskt ordförandeskap

Miljöminister Lena Ek lämnade information om det avgående grekiska ordförandeskapet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:36.

§ 4

Uppvaktning

Anmäldes att Sveriges mjölkbönder uppvaktar utskottet tisdagen den 10 juni 2014.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 juni 2014 kl. 08.00

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:37

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

-

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

-

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Vakant

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

X

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.