Protokoll utskottssammanträde 2013/14:39

Finansutskottets protokoll 2013/14:39

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:39

DATUM

2014-05-06

TID

11:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Regeringens förvaltningspolitik (FiU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:155

Utskottet justerade betänkande 2013/14:37.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttrande.

Reservationstid sattes till onsdag 7 maj.

§ 2

En utvecklad budgetprocess (FiU9y)

Utskottet justerade yttrande över proposition 2013/14:173 och motioner.

V-ledamoten anmälde avvikande mening.

Reservationstiden sattes till tisdag 6 maj kl.12.00.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken 2011-2013 (FiU24)

Utskottet inledde utvärderingen av penningpolitiken 2011-2013.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Protokoll 2013/14:35 justerades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 maj kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:39

Ledamöter

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

O

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

-

Sven-Erik Bucht (S)

X

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

X

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

O

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

X

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.