Protokoll utskottssammanträde 2013/14:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5

DATUM

2014-05-06

TID

12.00 – 12.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:4.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats
i Mali

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:189 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 28 maj kl. 08.30.


Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2014

Urban AhlinSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:5

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Urban Ahlin (S), ordf.

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Peter Hultqvist (S)

X

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

Åsa Lindestam (S)

X

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

X

Fredrik Malm (FP)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Tommy Waidelich (S)

Annicka Engblom (M)

X

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

X

Hans Linde (V)

X

SUPPLEANTER

Christian Holm (M)

Kent Härstedt (S)

O

Anders Hansson (M)

O

Carin Runeson (S)

X

Mats Johansson (M)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

O

Johan Forssell (M)

O

Olle Thorell (S)

X

Allan Widman (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

Staffan Danielsson (C)

X

Kenneth G Forslund (S)

Ulrik Nilsson (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.