Protokoll utskottssammanträde 2014/15:14

Justitieutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14

DATUM

2015-02-03

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat

Forskningssekreteraren Lars Eriksson och utvärderaren Liv Hammargren informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:13.

§ 3

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JuU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet om Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2013/14.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:JuU3y.

V-ledamoten anmälde avvikande mening.

§ 4

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet (JuU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:25 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU9.

S, M, SD, MP, C, V och KD-ledamöter anmälde reservationer.

M-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 5

Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 8

Nästa sammanträde


Torsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 12 februari 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:14

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Johan Pehrson (FP)

-

-

-

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

-

-

-

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

Pia Hallström (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

X

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Robert Hannah (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-11-25

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.