Protokoll utskottssammanträde 2014/15:16

Justitieutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16

DATUM

2015-02-17

TID

11.00-12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Susanna Nordström fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Besök av rikspolischefen Dan Eliasson

Rikspolischefen Dan Eliasson, chefen för rikspolischefens kansli Eva Årestad Radner och chefen för Nationella Operativa Avdelningen Mats Löfving informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:15.

§ 4

Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU18.

SD-, KD-, C- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Straffrättsliga frågor (JuU14)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014.

Ärendet bordlades.

§ 6

Processrättsliga frågor (JuU15)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014.

Ärendet bordlades.

§ 7

Polisfrågor (JuU16)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde


Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 5 mars 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:16

§ 1

§ 2

§ 3-7

§ 8-9

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

-

X

X

X

Anti Avsan (M)

-

-

-

-

Susanne Eberstein (S)

X

X

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

-

X

X

X

Johan Pehrson (FP)

X

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

X

Lawen Redar (S)

O

O

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

Pia Hallström (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Robert Hannah (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-11-25