Protokoll utskottssammanträde 2014/15:17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17

DATUM

2015-02-05

TID

10.00-10.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Översynen av Arbetsförmedlingen (AU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av M-, C-, FP- och KD-ledamöternas förslag till utskottsinitiativ om översynen av Arbetsförmedlingen.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkande 2014/15:AU6 vilket därefter justerades.

§ 2

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Arbetsrätt (AU4)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:16.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 februari 2015
kl. 10.00.

Justeras den 12 februari 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:17

§ 1

§ 2

§ 3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

O

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

O

O

O

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande