Protokoll utskottssammanträde 2014/15:20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20

DATUM

2015-04-07

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:19.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (JuU5y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65.

Ärendet bordlades.

§ 3

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) (JuU23)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:82 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde


Torsdagen den 16 april 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 april 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:20

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

O

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

-

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Linda Snecker (V)

-

-

-

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

O

O

O

Pia Hallström (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Robert Hannah (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

O

X

O

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-04-07