Protokoll utskottssammanträde 2014/15:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21

DATUM

2015-03-10

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara på sammanträdet vid informationen om den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU)

Kommitténs ordförande Gunnar Axén och huvudsekreterare Ingemar Eriksson informerade om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 12 mars 2015 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:21

§ 1–3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Maria Ferm (MP)

Lotta Finstorp (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Roland Utbult (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

Tina Ghasemi (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

O

Rickard Persson (MP)

X

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande