Protokoll utskottssammanträde 2014/15:23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23

DATUM

2015-03-24

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:22.

§ 2

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion 2014/15:2563 av Annika Lillemets (MP) yrkande 1.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Migration (SfU11)

Utskottet behandlade motioner om migration.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SfU11.

M-, SD-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Anhöriginvandring (SfU12)

Utskottet behandlade motioner om anhöriginvandring.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SfU12.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

FP-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Arbetskraftsinvandring (SfU13)

Utskottet behandlade motioner om arbetskraftsinvandring.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SfU13.

M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Kanslimeddelanden

Anmäldes inbjudan till besök hos Pensionsmyndigheten den 23 april 2015 kl. 10.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 7 april 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 april 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:23

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

Maria Ferm (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

O

Roland Utbult (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

Rickard Persson (MP)

O

O

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande