Protokoll utskottssammanträde 2014/15:24

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:24

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24

DATUM

2015-03-05

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Rekryteringsmyndigheten

Generaldirektör Birgitta Ågren och kundchef Olle Ejner informerade och svarade på frågor om Rekryteringsmyndighetens verksamhet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:23.

§ 3

EU-frågor

Kansliet lämnade kompletterande information om Handlingsplan för EU:s strategi för sjöfartsskydd (Europeiska unionens råd, 17002/14).

§ 4

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Rapporter

Ledamoten Stig Henriksson (V) lämnade rapport från ett besök hos Kustförsvaret i Hammarby sjöstad.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 mars 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 10 mars 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:24

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

-

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.