Protokoll utskottssammanträde 2014/15:27

Justitieutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27

DATUM

2015-06-04

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av Domstolsverket

Generaldirektör Martin Holmgren och planeringsdirektör Karin Nacke informerade.

§ 2

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Elias Eriksson fick närvara vid sammanträdet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:26.

§ 4

Åklagardatalag (JuU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:63.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU20.

§ 5

Genomförande av brottsofferdirektivet (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:77 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU21.

FP-ledamoten anmälde reservation.

§ 6

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen (JuU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:116 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU22.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 7

Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (JuU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:94.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU25.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 10

Nästa sammanträde


Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 juni 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:27

§ 1

§ 2-4

§ 5

§ 6-10

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

-

-

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

X

Linda Snecker (V)

-

-

-

-

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

X

Pia Hallström (M)

O

O

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-04-23

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.