Protokoll utskottssammanträde 2014/15:29

Civilutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29

DATUM

2015-05-28

TID

9.30-10.25, 10.40-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottet höll en offentlig utfrågning om ungas möjlighet

att finansiera ett eget boende.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår

av bilaga 2.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2015

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2014/15:29

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

O

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

O

Ewa Thalén Finné (M)

O

Hillevi Larsson (S)

O

Jessika Roswall (M)

Lars Eriksson (S)

O

Roger Hedlund (SD)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ola Johansson (C)

O

Emma Hult (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

O

Leif Nysmed (S)

O

Mikael Eskilandersson (SD)

O

Robert Hannah (FP)

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

O

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

O

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 150530

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Nina Lundström (FP)

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Said Abdu (FP)

Lars Tysklind (FP)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.