Protokoll utskottssammanträde 2014/15:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2

DATUM

2014-11-27

TID

14.00–14.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:1.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde PM från Försvarsmakten med statistik om afghanska lokalanställda.

§ 3

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:14.

Ärendet bordlades.

§ 4

Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan (UFöU2)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:13 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 december 2014
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 4 december 2014

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:2

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (FP), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

-

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Mikael Jansson (SD)

X

X

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

Lena Asplund (M)

O

O

Kent Härstedt (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

Julia Kronlid (SD)

O

O

Jan R Andersson (M)

Mattias Ottosson (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

Jasenko Omanovic (S)

Roger Richtoff (SD)

O

O

Maria Weimer (FP)

Stig Henriksson (V)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande