Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015-06-02

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

§ 2

Riksrevisionen

Riksrevisor Margareta Åberg och projektledare Annette Mellander informerade om rapporten RiR 2015:7 Aktivitetsersättning - en ersättning utan aktivitet? Dessutom närvarade programansvarig Jimmy Hollén och avdelningschef Peter Danielsson.

§ 3

Övriga frågor

Utskottet beslutade att till ett kommande sammanträde bjuda in statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet, för att informera om vissa sjukförsäkringsfrågor.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:31

§ 1

§ 2–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

O

Linus Bylund (SD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

O

O

Magda Rasmusson (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.