Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015-06-04

TID

10.00 - 10.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Integration (AU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet,
skr. 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända samt motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU9.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.
V- och FP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Arbetsförmedlingen (AU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU11.

S-, MP-, C- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:33.

§ 4

Internationella konferenser och inkommande besök

Ann-Christin Ahlberg (S) återrapporterade från ministerrådets konferens om utnyttjande av arbetskraft inom EU som hölls i Bryssel den 2 juni 2015.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.00.


Justeras den 11 juni 2015


Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:34

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

-

-

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

O

O

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

-

-

Paula Bieler (SD)

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

Ali Esbati (V)

O

O

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

Rickard Persson (MP)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Magda Rasmusson (MP)

-

O

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.