Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-09-15

TID

10.30–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar, KOM(2015) 303.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade att fyra ledamöter deltar vid det interparlamentariska utskottsmötet om migration i Europaparlamentet, Bryssel, den 23 september 2015.

Utskottet informerades om besöket av en delegation från Kanada
den 21 september 2015.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum ev. tisdagen den 22 september kl. 11.00, därefter tisdagen den 29 september kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 september 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1–3

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

Lotta Finstorp (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Roland Utbult (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

Tina Ghasemi (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Magda Rasmusson (MP)

X

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.