Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:41

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

2015-08-19

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsmakten

Överbefälhavare Sverker Göranson och flygvapenchef Micael Bydén informerade om aktuella frågor och lämnade fördjupad information om rapporterade incidenter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Att det finska försvarsutskottet besöker utskottet fredagen den 11 september 2015 kl. 11.00 för ett möte med efterföljande lunch.

– Att Iraks talman med medarbetare besöker Sverige den 17–18 september 2015, och att försvarsutskottet står värd för en middag den 17 september kl. 18.00. Samt att det finns möjlighet att delta i det möte utrikesutskottet har med besökarna den 18 september
kl. 09.30–10.30.

– Att årets konferens (Hanating) om svenskt-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete äger rum på Hanaholmen den 2–3 november 2015.

– Att ett utskottsbesök hos Försvarets radioanstalt är planerat till den 24 november 2015 dagtid.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras onsdagen den 26 augusti 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:41

§ 1-3

§ 4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

O

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

O

-

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.