Protokoll utskottssammanträde 2014/15:42

Finansutskottets protokoll 2014/15:42

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:42

Datum

2015-05-26

Tid

11:00-11:05

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Inbjudan till FN-konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba 13-16 juli 2015

Finansmarknadsminister Per Bolund har bjudit in två ledamöter från finansutskottet för medverkan i den svenska delegationen. Janine Alm Ericson (MP) och Håkan Svenneling (V) anmälde intresse att delta.

§ 2

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 (FiU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:102.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU17.

§ 3

Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:115.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster

Utskottet beslutade att ta fram ett betänkande med anledning av förslag till utskottsinitiativ från M-, C-, FP- och KD-ledamöterna.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservation mot beslutet.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdag den 28 maj kl. 10.30

Vid protokollet

Madeleine Orvelius

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:42

– – – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

O

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.