Protokoll utskottssammanträde 2015/16:14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14

DATUM

2016-01-19

TID

11.00 – 11.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen (IAF)

Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor.

Vid informationen närvarade även politiska tjänstemännen Tommy Deogan (SD) och Jonathan Lindgren (KD).

§ 2

Kommissionens arbetsprogram (AU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag (KOM(2015) 601 slutlig).

Utskottet justerade förslag till yttrande 2015/16:AU2y.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.
SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:13.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 januari 2016 kl 10.00.

Justeras den 21 januari 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:14

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

X

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande